Όρια Fps

Καταληκτική ημερομηνία για «συμμόρφωση» στα επιτρεπτά όρια των fps – οπλών ανάλογα με το πεδίο ορίζετε η 1 Νοέμβριου 2016 (δλδ δίνετε περίοδος χάριτος για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο)

Όποιος δεν έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία κτλ. Να επικοινωνήσει με το πενταμελές τους συλλόγου.

Τα όρια όπως ορίζονται βάση εσωτερικού κανονισμού (όσα μελή δεν τον έχουν παραλάβει παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με τον γραμματέα)

Τα fps βάση εσωτερικό κανονισμό

Α)  σε πεδία CQB/CQC.

Όριο έως 350 fps, με ελάχιστη απόσταση βολής τα 5 βήματα. Σε πεδία CQB/CQC, Urban συστήνεται η χρήση μάσκας προστασίας full face.

Β) σε πεδία Woodland

Όριο έως 420 fps.

Γ) Σε πεδία urban (αστικά πεδία που συνδυάζουν πεδία woodland και cqb)

Όριο έως 420 fps με ελάχιστη απόσταση βολής τα 10 βήματα. Σε περιπτωση εισόδου μας σε κλειστό χώρο να χρησιμοποιηθεί το sidearm μας η αεροβόλα οπλα έως και 350 fps.

 Κατηγορία SNIPER /ελεύθερος σκοπευτής (χειροκίνητης επανόπλισης- κινητού ουραίου μόνο)

Όριο έως 550 fps, με ελάχιστη απόσταση βολής 25 βήματα.

 

 Κατηγορία DMR/ ακροβολιστής. Όριο έως 470 fps, με ελάχιστη απόσταση βολής 20 βήματα και περιορισμένα ΒΒς . Γενικά σε αυτήν την κατηγορία πρέπει το αεροβόλο να:

-40 ΒΒς ανά γεμιστήρα. Απαγορεύονται high cap.

-χρησιμοποιείτε η βολή κατά βολή επιλογή μόνο .

-εάν είναι custom κατασκευή να διαθέτει συνολικό μήκος αεροβολου άνω των 100 εκατοστών (με κλειστο κοντακι).

-Το αεροβόλο πρεπει να προσομοιώνει τον ρολο του ακροβολιστή, πχ δεν επιτρεπονται πλατφορμες ΑΚ και Μ4 με απλα την προσθήκη πιο μακριάς κάννης με την χρηση σιγαστήρα.

- επίσης ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά τα σκοπευτικά βοηθήματα. (διόπτρα μόνο)

 Αυτός ο ρόλος γενικά δεν υφίσταται σε CQB, Urban και σε νυχτερινά παιχνίδια παρά μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις που θέτονται από τον εκάστοτε διοργανωτή.

Κατά ηθική επιλογή και προς αποφυγή ατυχημάτων και διαμαχών καλό είναι να επιλέγουμε σαν σημείο σκόπευσης πρώτα τον θώρακα, έπειτα τα πόδια και τελευταία επιλογή στο κεφάλι αν δεν γίνετε διαφορετικά. Στις κοντινές βολές καλό είναι να αποφεύγουμε το κατά ρυπάς.

 

Ομάδες

Για να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε περισσότερο το παιχνίδι ο Σ.ΑΣ.ΚΩ. αποφάφισε την δημιουργία ομάδων. Οι ομάδες θα είναι 6 τουλάχιστον ατόμων και οι βασικοί κανόνες για την δημιουργία τους είναι:

A) Ο κάθε υποψήφιος αρχηγός ομάδας θα πρέπει να επικοινωνήσει με το πενταμελές τους συλλόγου και να δηλώσει ενδιαφέρον είτε να το γράψει από κάτω στα σχόλια. Αν υπάρχει ήδη έτοιμη ομάδα να  αναρτηθεί .

Α) Ο αρχηγός της κάθε ομάδας θα είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά της ομάδας του εντός και έκτος του πεδίου.

Β) Κανείς στην ομάδα δεν θεωρείται μόνιμο μέλος της, ολοι μπορουν να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή.

Γ) Μελος στην ομάδα θα αποβάλεται ή θα προστίθεται μετά από συνεννόηση της ομάδας. Νέα μέλη του Συλλόγου μας θα απορροφούντε από τις ομάδες με τα λιγότερα μέλη.

Δ) η ομοιομορφία της ομαδος θα αποφασίζεται από τον εκάστοτε αρχηγό ομάδας. (ρουχισμός – εξοπλισμός)

Ε) Τα όχι και τόσο ενεργά μέλη μπορούν να περάσουν ως συμπληρωματικοί παίχτες στις ομάδες αφού έχει κλείσει ο απαιτούμενος αριθμός (6).

ΣΤ)  Οι ομάδες θα υπακούν στον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.

 

Φόρμα δήλωσης ομάδας

Για περισσότερες πληροφορίες/λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το πενταμελές του συλλόγου.